[[ Free E-pub ]] ⇔ Korkak ve Canavar ↰ PDF eBook or Kindle ePUB free

Perg Efsaneleri serisinin ilk kitab olan Korkak ve Canavar, 2012 y l nda varl ndan haberdar oldu um T rk fantastik kurgu edebiyat ile ilgili okudu um az say daki ve en iyi kitaplardan bir tanesi.Ger ekten beklentilerin ok st nde bir kitapt Bat edebiyat ndaki fantastik kurgu eserler ile yar abilir Okurken en ok David Eddings in Belgarion unu an msatt bana Belki bunda Metis taraf ndan km olmalar ve kapak tasar mlar da etkili olmu olabilir.Ciddi anlamda zerinde al lm , i i Perg Efsaneleri serisinin ilk kitab olan Korkak ve Canavar, 2012 y l nda varl ndan haberdar oldu um T rk fantastik kurgu edebiyat ile ilgili okudu um az say daki ve en iyi kitaplardan bir tanesi.Ger ekten beklentilerin ok st nde bir kitapt Bat edebiyat ndaki fantastik kurgu eserler ile yar abilir Okurken en ok David Eddings in Belgarion unu an msatt bana Belki bunda Metis taraf ndan km olmalar ve kapak tasar mlar da etkili olmu olabilir.Ciddi anlamda zerinde al lm , i inde bir macera, kahramanlar, iyiler, k t ler, farkl rklar ve b y n n oldu u g zel bir seri lk kitab okuduktan hemen sonra serin di er kitaplar n da okuyabilmek i in sipari verdim [[ Free E-pub ]] ☜ Korkak ve Canavar ☠ Her a dan bir ilk Korkak ve Canavar Hem bir ilk roman, hem de T rkiye de Fantazi Edebiyat n n ilk roman y zy l fantastik roman gelene i ile T rkiye fantastik k lt r gelene inin bir araya gelmesinden ne denli g l bir anlat kabilece ini g steriyor bize Leofold, Guorin ve Geryan, ok yak ndan tand m zay f ve g l yanlar yla, g n ls zce girdikleri bir l m kal m m cadelesinde kendi g lerini ve cesaretlerini ke fetmeleriyle de ilk olacaklar The Casket and the Sword hem de T rkiye de Fantazi Edebiyat n n ilk roman y zy l fantastik roman gelene i ile T rkiye fantastik k lt r gelene inin bir araya gelmesinden ne denli g l bir anlat kabilece ini g steriyor bize Leofold BORN DIFFERENT: Iraqi Female Survivor Among Traditions, Religion and War Guorin ve Geryan Mothers of Influence ok yak ndan tand m zay f ve g l yanlar yla False Flag g n ls zce girdikleri bir l m kal m m cadelesinde kendi g lerini ve cesaretlerini ke fetmeleriyle de ilk olacaklar Yorumun asl ve devam Yorum Cad s nda.Sade yaz dili, ilgi ekici kapa , s r kleyici ve zg n kurgusuyla Korkak ve Canavar, fantastik severlerin mutlaka okumas gereken bir kitap Yerli fantastik romanlara kar n yarg lar n z k rd racak olan bu muhte em eserle siz de tan n ve bu b y l maceraya ortak olun Yorumun asl ve devam Yorum Cad s nda.Sade yaz dili, ilgi ekici kapa , s r kleyici ve zg n kurgusuyla Korkak ve Canavar, fantastik severlerin mutlaka okumas gereken bir kitap Yerli fantastik romanlara kar n yarg lar n z k rd racak olan bu muhte em eserle siz de tan n ve bu b y l maceraya ortak olun Bir T rk yazardan soluksuz bir fantastik macera okumak ok keyif verici idi Fantastik d nya kli elerinden uzak durarak kendi yaratt karakterle ok keyifli bir ilk kitap yazm Bar M stecapl o lu Maceran n devam n okumak i in sab rs zlan yorum Bug ne kadar nas l oldu da haberim olmad diye hay flan yorum. Temiz bir hikaye anlat m ve macera dolu sayfalar T rk fantastik edebiyat yolculu umuzun nc s olarak sayg y hak eden bir kitap Ser venleri seven, zihni her an hayallere dal p diyar diyar dola may huy edinen okurlara tavsiye ederim. 4,5 y ld z K k ya ta k sa yol olarak t nele girip bir daha oradan kamayan ailesi sonucunda g l , kuvvetli, yak kl ve sava olan Leofold ks z kal r ve Miryatek in babas n n onu bulmas ile ya am n onlar n yan nda devam eder Ta ki Kadi de Kozan ile Asuber in sava patlak verene kadar Miryatek in Kozan n taraf n tutmas ndan dolay hi bir sava a kat lmak istemeyen g l ve yak kl askerimiz Leofold da zorunlu olarak Kozan n safhas nda sava maya ba lar.Devam i in 4,5 y ld z K k ya ta k sa yol olarak t nele girip bir daha oradan kamayan ailesi sonucunda g l , kuvvetli, yak kl ve sava olan Leofold ks z kal r ve Miryatek in babas n n onu bulmas ile ya am n onlar n yan nda devam eder Ta ki Kadi de Kozan ile Asuber in sava patlak verene kadar Miryatek in Kozan n taraf n tutmas ndan dolay hi bir sava a kat lmak istemeyen g l ve yak kl askerimiz Leofold da zorunlu olarak Kozan n safhas nda sava maya ba lar.Devam i in Narration is mostly a little bit ordinary, background stories are fairly short In general story is nice and fluent nemli duyuru Bu seri ve yazar n di er serisinin son kitab tekrar bas l yormu ,g z m z ayd n diyorum.Hemen sipari verdim tabiki ben de.Bekleyenler h cum edebilir Sadece okuyun derim. This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Gelelim T rk Edebiyat n n ilk fantastik kitab na ncelikle t r okurken beklentilerimin bir Ahmet Hamdi efenim bir Coetzee d zeyinde olmad n belirtmek isterim Edebi slup malumununuz bamba ka ey Diyecekseniz ki fantastik t rde hem t r n hakk n veren hem edebi slubu yerinde olan yazar yok mu Var elbette, herkesin a ina oldu u Tolkien in yan s ra Mervyn Peake ya da Sandman de erlendirildi inde Neil Gaiman bunlar n ba nda geliyor Fantastik edebiyat eserlerini okurken ncelikle t r n y Gelelim T rk Edebiyat n n ilk fantastik kitab na ncelikle t r okurken beklentilerimin bir Ahmet Hamdi efenim bir Coetzee d zeyinde olmad n belirtmek isterim Edebi slup malumununuz bamba ka ey Diyecekseniz ki fantastik t rde hem t r n hakk n veren hem edebi slubu yerinde olan yazar yok mu Var elbette, herkesin a ina oldu u Tolkien in yan s ra Mervyn Peake ya da Sandman de erlendirildi inde Neil Gaiman bunlar n ba nda geliyor Fantastik edebiyat eserlerini okurken ncelikle t r n yap ta lar yerinden oynam m , oynamam m ona bak yorum Bildi iniz zre fantastik ve bilim kurgunun di er ad ka edebiyat Korkak ve Canavar okurken bu d nyadan ka t m m , a k as ka t m Olay rg s bana kal rsa kitab n en g l yan Arad n z her ey var kitapta, tipik yolculuk temas ba ekiyor Peki karakterler neden yolculu a k yor Birinci sebep maceraya at lma arzusu ama bunun yan nda ve asl nda en nemli sebep de i mek ve olgunla mak nk hi bir yolculuktan de i meden d nmezsiniz Yazar n baz enteresan karakter portreleri var, ben Masumiyet Tanr s n ilgin buldum mesela Zay f y n ise aceleye getirilmi son diyorum Bence biraz daha merak uyand r labilirdi Ama neticede t r n n iyi bir rne i ve T rk edebiyat na g zel bir katk bana kal rsa